NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN

Với mục tiêu cơ bản và cốt lõi: Công ty TNHH MTV Cát Trắng Việt Nam là một tập thể năng động, gắn kết, có năng lực chuyên môn, chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực khoáng sản và thương mại đầu tư.

Công ty TNHH MTV Cát Trắng Việt Nam đã & đang tạo được việc làm thường xuyên đảm bảo mức thu nhập ổn định cho cán bộ và công nhân viên, xây dựng quỹ phúc lợi, thi đua khen thưởng, du lịch, liên hoan… nhờ đó gắn kết người lao động ngày càng có thêm động lực, đoàn kết, sang tạo chung sức xây dựng Công ty ngày một vững mạnh.

 Với năng lực của mình, Ban lãnh đạo công ty có được sự hợp tác của nhiều khách hàng lớn, đối tác chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong ngành mang tầm cỡ quốc tế từ Anh, Đức, Ý, Nhật Bản và Hàn Quốc để có thể xây dựng chiến lược phát triển phù hợp ngay từ những ngày đầu, đáp ứng đúng nhu cầu thị trường đồng thời có định hướng phát triển hợp lý, bền vững và lâu dài.

Với hợp tác của các đối tác và khách hàng, tới nay chúng tôi có thể xây dựng hệ thống dây chuyền công nghệ có khả năng sản xuất và kiểm soát các sản phẩm đạt tiêu chuẩn của các khách hàng, đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới, qua đó rút ngắn thời gian tiếp cận khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.