LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công ty TNHH MTV Cát Trắng Việt Nam được thành lập dựa trên vốn góp của Công ty cát Cam Ranh, Công ty TNHH Một thành viên Quảng Trị & Công ty cổ phần Đầu tư TBO-HCM.

  • Ngày 09/9/2010, Hội đồng thành viên Tổng công ty VLXD số 1-TNHH MTV có Quyết định số 72/QĐ-HĐTV thành lập Công ty cát Cam Ranh.
  • Công ty TNHH Một thành viên Quảng Trị thành lập 2002 là một doanh nghiệp khai thác, chế biến cát trắng và sản xuất các sản phẩm chế biến sâu có gốc từ cát trắng. với nguồn nguyên liệu dồi dào & công nghệ hiện đại đảm bảo cung cấp được số lượng cát trắng 450,000MT/năm và có kế hoạch tăng lên 600,000MT/năm trong năm 2020.  Với công suất lớn hiện tại, chúng tôi đủ khả năng cung cấp cho những khách hàng lớn cả trong nước lẫn xuất khẩu.