CÁT TRẮNG VƯỜN THIỀN

Loại cát trắng cỡ hạt từ 0.6-1.7 hạt nhỡ đến to là loại thích hợp để tạo các vườn Thiền từ Cát trắng.